โครงการบ้านศิลปะเอกชัย วรรณแก้ว ศิลปะเพื่อผู้ด้อยโอกาส

Last updated: 2018-05-07  |  826 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 โครงการบ้านศิลปะเอกชัย วรรณแก้ว ศิลปะเพื่อผู้ด้อยโอกาส

เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินพิการ นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ ผู้เป็นต้นแบบของความพากเพียร ความอุตสาหะที่ไม่ยอมแพ้ข้อจำกัดใดๆในชีวิต สู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่โดดเด่นจนได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ  และยังคงเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้ผู้คนในสังคม 
ที่จะลุกขึ้นมาพัฒนาตนเอง และ ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้นจะมีชีวิตที่ติดลบก็ตาม ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เอกชัย วรรณแก้วได้ทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม และภารกิจเพื่อสนับสุนน งานด้านชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอด

โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นต้นแบบ แม้นพระองค์จะสวรรคตหากแต่ เอกชัย วรรณแก้ว ยังคงมีปณิธานแน่วแน่ที่จะเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในการทำตนให้เป็นประโยชน์ เพื่อสังคมต่อไป

ในปี 2561 นี้ ได้จัดทำโครงการบ้านศิลปะ เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปะเพื่อผู้ด้วยโอกาส เพื่อเปิดพื้นที่ในการเรียนรู้งานศิลป์ พัฒนาต่อยอดเพื่อการสร้างงาน และการพึ่งพาตนเองสู่การมีอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป

งานสร้างคน นับเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ ที่ต้องอาศัยพลังการสนับสนุนและการร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อสร้างการตระหนักรู้และการสนับสนุนในสังคมวงกว้างต่อไปในการนี้ จึงใคร่ขอพี่สื่อมวลชน ช่วยกรุณาเผลแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้โครงการฯ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของเอกชัย วรรณแก้วที่ตั้งใจไว้ทั้งนี้ ได้แนบภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ดังเอการที่แนบมาพร้อมกันนี้ด้วยครับ


ที่มา : http://www.newsplus.co.th/145556

Powered by MakeWebEasy.com