เอกชัย วรรณแก้ว มอบเงินสมทบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อน ปาบึก

Last updated: 2019-08-13  |  190 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เอกชัย วรรณแก้ว มอบเงินสมทบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อน ปาบึก

ผมได้มีโอกาสมามอบเงินให้กับมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในนามประธานโครงการอาสาศิลป์

เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ 
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุโซนร้อน ปาบึก

โดยท่าน พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี 
และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ

ขออนุโมทนาบุญกับศิลปินจิตอาสาทุกท่าน
ที่ได้ร่วมมอบผลงานมาเพื่อประมูลจัดหารายได้เพื่อการกุศลในครั้งนี้ครับ

Powered by MakeWebEasy.com